Serwis parkomatów Cale

Techniczne utrzymanie urządzeń

Cale Polska prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, jak również zapewnia kompleksową obsługę parkomatów Cale, w tym dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Serwis parkomatów Cale

W okresie pogwarancyjnym najkorzystniejszą dla właściciela parkomatów formą serwisu jest zawarcie ramowej umowy serwisowej z Cale Polska, zapewniającej ciągłość i poprawność pracy automatów parkingowych.

Jej zakres obejmuje m.in. dokonywanie przez nasze służby techniczne okresowych przeglądów, bieżące usuwanie ewentualnych awarii i usterek oraz dostawę części zamiennych do utrzymania parkomatów w ciągłej sprawności. W ramach umowy zapewniona jest też dostawa papieru do biletów parkingowych.

Wszystkie parkometry zostają ubezpieczone od skutków aktów wandalizmu.