Strefy płatnego parkowania i parkingi prywatne

Parkomat

Podstawowe zastosowanie automatów biletowych Cale; idealne rozwiązanie dla stref płatnego parkowania. Urządzenie obsługuje jednocześnie kilkadziesiąt miejsc postojowych. Automaty parkingowe Cale pozwalają zaprogramować dowolny język obsługi i każdą strukturę taryfową. Dane statystyczne i finansowe dostępne są przez Internet, za pomocą usługi Cale WebOffice. Parkometr to również doskonałe narzędzie do pobierania opłat na prywatnych parkingach.

Płatne parkowanie
Pobierz folder:

Cale WebTerminal Compact
CWT_Compact.pdf
1,37 MB
Pobierz folder:

Cale WebTerminal 2100
CWT2100.pdf
1,22 MB

Parkomat się opłaca!

Zastosowanie automatów do obsługi płatnych miejsc postojowych daje wymierne korzyści. Eliminując czynnik ludzki, parkometr gwarantuje finansową szczelność systemu pobierania opłat. Administrator może mieć pewność, że każda złotówka wrzucona do jego urządzenia trafi na jego konto. Doświadczenia wyraźnie wskazują, że w miastach, gdzie zastąpiono ręczną sprzedaż biletów automatami biletowymi, nastąpił znaczny, nawet kilkukrotny wzrost wpływów z opłat.

W oparciu o parkometr i kontrolę biletów można w prosty sposób zorganizować pobieranie opłat na parkingu prywatnym. Jest to atrakcyjna alternatywa dla kosztownych i skomplikowanych rozwiązań systemowych obejmujących bramki wjazdowe, automaty wydające bilety, stanowiska kasowe i obsługę przez personel.

Zakup parkomatów Cale to dobra inwestycja. Przy odpowiedniej konserwacji mogą być eksploatowane przez co najmniej kilkanaście lat. Bateria słoneczna zapewnia niezależność od źródeł zasilania.

Łatwy w użyciu dla kierowcy, przyjazny dla administratora

Zakup biletu odbywa się w intuicyjny sposób, za pomocą przycisków lub ekranu dotykowego. Pomocą dla kierowcy są stałe i dynamicznie pojawiające się wskazówki. Interfejs użytkownika zaprojektowano zgodnie z zasadami ergonomii.

Oprogramowanie parkomatów Cale pozwala na konfigurację urządzeń w uniwersalnej technologii XML. Dzięki temu administrator ma pełną swobodę w programowaniu parametrów pracy automatu (stawki opłat, różne struktury taryfowe, dni i godziny, kalendarz świąt, języki obsługi, komunikacja bezprzewodowa itp.)

Zarządzanie parkomatami ułatwia internetowa aplikacja Cale WebOffice. Zamiast drogiej infrastruktury IT, do zdalnego nadzoru nad urządzeniami wystarczy dowolny komputer z dostępem do Internetu. Wszystkie dane pochodzące z parkometrów są gromadzone na centralnym serwerze, a administrator o zdefiniowanym zakresie uprawnień posiada dostęp do wybranych informacji lub przesyła dane do urządzeń.